Model Turnovského náměstí

Grafický návrh a ilustrace pro model Turnovského náměstí. Děti si mohou sestavovat podobu náměstí v různých časových etapách.
Model je součástí expozice v Turnovském muzeu.
Zadavatel a idea konceptu Muzeum Českého ráje v Turnově.